HomeProfesionalni treninziSoft skillsVeštine uspešnog pregovaranja | 365 Life Coaching

Prut je lomiv, ali snop nije.

Pregovaranje zapravo predstavlja veštinu koja se treningom, iskustvom i primenom naučenog može unaprediti.

Cilj treninga

 • Strukturalne pripreme za pregovarački proces
 • Primene veština u pregovaračkom procesu
 • Negovanje odnosa nakon završenih pregovora

Kome je namenjen trening?

 • Sale managerima
 • Ekspertima, prilikom sklapanja poslovnih eksternih i insternih saradnji i dogovora
 • Svima koji se bave uslužnim zanimanjima

Kompetencije

 • Strateška priprema za pregovaranje i izbegavanje najčešćih grešaka u procesu
 • Upoznavanje sa ličnim pregovaračkim stilom
 • Ovladavanje tehnikama u pregovaranju
 • Prilagođavanje pregovaračkog pristupa različitim tipovima sagovornika
 • Određivanje BATNA modela
 • Primena Paretovog principa u pregovorima
 • Unapređivanje pregovaračke pozicije
 • Efikasno zaključivanje pregovora

*Highliths

Trening je zasnovan na izgradnji win-win modela uticaja Roberta Cialdinia i Persona Global, koji se izdvaja po rezultatu u vidu većeg procenta uspešno završenih pregovora na zadovoljstvo svih učesnika, čime se obezbeđuje i dugoročno poboljšanje poslovnih rezultata.

„ Ako moraš da sečeš, uveri „žrtvu“ da si hirurg!“

https://365lifecoaching.rs/wp-content/uploads/2018/04/365lc-logo-white-2.png

Pratite nas na društvenim mrežama: