HomeIndukcija ideja. Produkcija energije. Realizacija ciljeva. | 365 Life Coaching

Da bi određeni kolektiv, organizacija, udruženje, pa i samo društvo, u celini bilo zdravo važno je obratiti pažnju na pojedince. “Zdravi” pojedinci predstavljaju osnovu za razvoj konzistentne sredine, bez unutrašnjih kohezija u timu.

Šta je biznis koučing?

Biznis koučing predstavlja razvojnu intervenciju kako pojedinaca, tako i timova, koja se u svetu uspešno primenjuje više od dve decenije. Osnovna komparativna vrednost ove savremene discipline ogleda se u tome što je fokus sa stare paradigme „rukovođenje sredstvima moći“, pomeren na novu – rukovođenje i razvoj ljudskog potencijala. Ljudski resursi predstavljaju najveći kapital jedne poslovne organizacije, koja ulaganjem u njihov razvoj stiče konkurentsku prednost na tržištu, u vidu postizanja boljih rezultata, učinaka i ostvarivanju postavljenih korporativnih ciljeva.

Zašto koučing?

Iz godine u godinu, modeli razvoja pojedinaca, članova timova, celog tima, lidera, menadžera, se rapidno menjaju. Svetska istraživanja prikazuju da korporativni koučing, kao moderan i efektivni razvojni alat, ima daleko veću uspešnost u odnosu na druge obuke i treninge.

Soft skilovi su postali ključni za biznis. Promene, na prvom mestu organizacione, dovode do transformacije timova i pojedinaca što je u korelaciji sa pozitivnim biznis rezultatima.

Koučing je poseban pristup razvoju učinka kod zaposlenih, koji ima za cilj da unapredi rezultate pojedinca, kao i tima, ne samo kroz razvoj veština, što je do sada bio slučaj, već se kroz koučing identifikuju problemi pojedinaca i maksimizuju njegove snage, kako bi se pristupilo ostvarivanju korporativnih ciljeva, ali i odgovoru na sve poslovne i kolektivne izazove. Usklađivanje korporativnih ciljeva sa ciljevima pojedinaca ili tima je od presudnog značaja.

Najveći benefiti koučinga se ogledaju u tome što su stečene veštine uvek aktuelne i primenjive u različitim poslovnim izazovima. Pored toga, dobijeni rezultati koučinga su merljivi, a feedback je transparentan.

Tokom proteklih 15 godina na hiljade rukovodilaca iz mnogobrojnih svetskih organizacija primenilo je najefektivniju metodologiju fokusiranu na rešenja!

Programi su očišćeni od suvišnog teoretisanja i obuhvataju alate i veštine biznis koučinga koje su usmerene na sticanje različitih kompetencija, krucijalnih za svaku poslovnu organizaciju, a imaju direktan uticaj na poslovanje pojedinca, timova, kao i na celokupno poslovanje.

Izaberite od 24 programa onaj koji je po meri vašeg poslovanja

https://365lifecoaching.rs/wp-content/uploads/2018/04/365lc-logo-white-2.png

Pratite nas na društvenim mrežama: