BlogTransformacija kroz koučing! | 365 Life Coaching

12.8.2018.

Mnogobrojni psiholozi, terapeuti, koučevi savetuju da je potrebno da dožvimo mentalnu transformaciju kako bismo počeli da ostvarujemo željene ciljeve i postanemo bolja verzija sebe.

Svaki put kada čujem ili pročitam da je transformacija svesti u savremenom životu ljudi neophodna, zamišljam je kao fizičko preobličavanje, baš kao kod aktera popularne animirane serije – Transformers (herojski Autobotovi i zli Deseptikoni), koji se mogu tranformisati u razne oblike – avione, automobile, životinje, kamione i td. Verovatno zato što se proces transformacije svesti i uma, u poslednje vreme koristi previše agresivno, sa naredbom da svaki pojedinac mora da je doživi, jer u suprotnom ništa dobro u životu mu se neće dogoditi.

Dakle, ukoliko bi svako od nas posedovao aparat – transformator (kao npr. onaj što pretvara struju visokog napona u struju niskog napona, i obratno), vrlo lako bismo svi od prosečnih, nemotivisanih, uplašenih, neodlučnih, nezadovoljnih postali osobe koje u svakoj sferi svog života ostvaruju svoj puni potencijal.

Međutim, savremeni način života sa sobom nosi sve više zahteva koji prevazilaze sposobnosti pojedinaca da se sa njima izbore, a pored toga, nameće im se i transformacija, kako bi uspešno izašli na kraj sa svim negativnim situacijama i bili zadovoljni svojim životom.

Ali, nije tako i nije lako!

Transformacija sa konkretnim i velikim ciljevima može uslediti nakon što sebe posmatramo kao osobu koja ima otvorene mogućnosti, osobu sa svrhom koja može da izrazi svoju autentičnost. Kada sebe prepoznamo jednom kao takvu, nakon određenih planova i aktivnosti, možemo očekivati i laganu transformaciju u najbolju verziju sebe, baš kao što se gusenica prebražava u leptira, bez napora i truda, potpuno prirodno.

Slažem se da je potrebno ljudima podizati svest i davati im savete o mentalnoj transformaciji, ali je važno naglasiti da ona dolazi kao posledica. Suština je u tome da svaki pojedinac poznaje sebe najbolje, odnosno zna šta mu je potrebno za ostvarivanje sopstvenih ciljeva. Međutim, potreban je veliki trud, rad, ulaganje, odricanje, kako bi se kao posledica pojavila transformacija, a zatim usledilo ispunjavanje rutinskih akcionih koraka koji vode do uspeha.

Uglavnom ljudi znaju odgovore na ŠTA?, KADA?, KOLIKO?, ZAŠTO?, ali najveće probleme pravi pitanje KAKO? Ponekad možemo pomoći, ne samo sebi već i ljudima u našem okruženju kako da pronađu odgovor na ovo pitanje. Ali, najčešće, ovo pitanje ostaje bez odgovora.

Volim da citiram Depak Čopru, doktora i pisca školovanog u Indiji, koji naglašava da Um ima sposobnost proizvodnje svakog leka, samo je taj lek besplatan, u najčistijoj formi i savršeno doziran. Međutim, često se dešava da ljudi ne mogu sami da iskoriste taj lek. Potrebna je dodatna podrška, usmeravanje, ohrabrivanje, motivacija.

Transformacija predstavlja promenu, koja mora doći prirodno i bez napora, ali je prethodno proći kroz proces koji predstavlja napredak pojedinca kroz struktuiran pristup, kojim bi se identifikovali njegovi problemi, a zatim maksimizovale snage, kako bi se osnažio i spremio za rad na ostvarivanju svojih ciljeva.

Pretpostavljate, proces je kočingu!

Ivana Pelesić – life coach

https://365lifecoaching.rs/wp-content/uploads/2018/04/365lc-logo-white-2.png

Pratite nas na društvenim mrežama: