BlogKoučing kao podrška HR-u | 365 Life Coaching

13.7.2018.

Nakon drugog svetskog rata, sa masovnom izgradnjom fabrika i ekspanzijom preduzeća sa velikim brojem zaposlenih, oformljene su i službe za opšte i kadrovske poslove, koje su se uglavnom bavile administracijom u vezi sa osobljem (prijava i odjava, ažuriranje ugovora o radu, administracija plata, praćenje bolovanja, odsustva sa posla, godišnjih odmora, selekcija novih zaposlenih i sl.)

Kadrovska služba svojevrsna je preteča sektora za upravljanje ljudskim resursima, koji pored bavljenja potrebnom administracijom, predstavlja stratešku i razvojnu funkciju u poslovnoj organizaciji.

Nažalost, u zemljama u tranziciji i nerazvijenim privredama, poslovni trendovi se ne prate adekvatno, i ulaganje i energija se usmerava samo na pojedine poslovne aspekte. Često upravo ne obraćanje dovoljno pažnje na HR, dovodi do neželjenih rezultata, nezadovoljstva zaposlenih, manjak motivacije, loše organizacione klime itd.

Uloga HR-a u poslovanju

HR predstavlja esencijalnu ulogu svake kompanije jer zapravo vodi računa o jednom od najvažnijih resursa – zaposlenima. Sektor ljudskih resursa, pored regrutacije, zapošljavanja i obučavanja zaposlenih, brine i o rezultatima i sposobnostima svakog pojedinca u okviru preduzeća, što se odražava na uspeh poslovanja.

Posao menadžera ljudskih resursa je vrlo specifičan, zahtevan i predstavlja temelj uspeha jedne poslovne organizacije. Kako bi se usavršili i uspešno rukovodili timovima i pojedincima, menadžeri ljudskih resursa često posećuju seminare i prolaze kroz korisne obuke.

Međutim, velike kompanije i predstavništva stranih kompanija na našem tržištu, iako je u svetu to već tradicija, sve češće angažuju agencije koje pružaju razne vidove edukacija, pogotovo iz oblasti biznis koučinga.

Zašto biznis koučing u HR-u?

Svaka poslovna organizacija, kao i samo društvo, predstavlja skup jedinki. Veliki svetski istraživački centri, analitičari, sociolozi i ekonomisti  predstavljaju važnost pojedinca kao činioca neke grupe. Svaki pojedinac ostavlja lični pečat u grupi, a svojim psihološkim, sociološkim, karakternim i drugim karakteristikama utiče na kreiranje pozitivne, odnosno negativne atmosfere u poslovnom okruženju. Menadžeri ljudskih resursa uz asistenciju kouča, zaposlenima probleme predstavljaju kao izazove, negativne situacije uspevaju kreativno da prebrode, uz jačanje timskog duha i razvoja motivacije za rad.

Kako biznis koučing pruža podršku HR menadžerima?

Posao HR menadžera, zbog svoje specifičnosti i osetljivosti, često može doneti mnogo loših procena, propuštenih prilika ili promašenih investicija. Biznis koučing olakšava i doprinosi  menadžerima ljudskih resursa da stečene veštinama, korisne alate i praktično znanje lako i efikasno primenjuju svakodnevno u najrazličitijim poslovnim situacijama. HR menadžeri kroz proces edukacije business coaching-a, ostvaruju kreativan odnos sa koučem, kroz koji se usklađuju ciljevi organizacije i ciljevi menadžera ljudskih resursa.

Doprinos biznis koučinga sektoru, a i menadžerima, ljudskih resursa je ogroman, ali najmerljiviji i najefikasniji je svakako prilikom kriznih momenata u preduzeću, donošenja odluka i predlaganja poslovnih rešenja u domenu ljudskih resursa, strateškog planiranja i razvoja kadrovskog potencijala, efikasnog vođenja i organizacije timova, raspoređivanja zaposlenih na osnovu njihovih sposobnosti, sklonosti i motivacije za rad, analize i tumačenja zaposlenih, otkrivanja i pružanja mogućnosti zaposlenima da dostignu svoj puni potencijal, identifikacije oblasti u kojima je potrebno poboljšanje, procesa selekcije i regrutacije novozaposlenih, kao i njihove socijalizacije  i uvođenja u posao, slušanja zaposlenih kako bi ih bolje razumeli i shvatili njihove strahove, dileme, probleme itd., i mnogih drugih situacija.

Sve organizacije liče jedna na drugu, ali uvek postoje detalji u kojima se jedne od drugih razlikuju. Programi biznis koučinga su posebno skrojeni, uzbudljivi, inspirativni i pomažu HR menadžerima da pruže veći dopinos poslovnoj organizaciji.

Biznis koučing se širom sveta  uspešno  primenjuje više od dve decenije. Velike kompanije su prepoznale snagu biznis koučinga i koriste ga kao potpornu funkciju svog poslovanja, pogotovu u sektoru ljudskih resursa, koji se smatra najvećim kapitalom.

I ne zaboravite – Uspešni timovi ne nastaju pukom slučajnošću!

 

Ivana Pelesić – life coach

https://365lifecoaching.rs/wp-content/uploads/2018/04/365lc-logo-white-2.png

Pratite nas na društvenim mrežama: